جمهوری ترکیه

فرمانداری استانبول

مدیریت روابط عمومی و مدنی استان

شماره: 87385697-450- E.46423                                                                      09/05/2019

موضوع : بررسی اساسنامه (34-252-107)

خدمت هیات مدیره موقت اتحادیه حمایت شغلی صنعتگران ، تجّار و کارآفرینان استانبول – تهران

نکته: با ذکر شماه و تاریخ 03.05.2019 نوشته شود

با توجه به تمایل شما به فعالیت در این استان اساسنامه اتحادیه شما که به صورت کتبی به دست ما رسیده است پس از بررسی مشخص شد که مطابق با قانون شماره 5253 اتحادیه ها بوده و تایید می گردد.

طبق پیوست ارسالی به همراه اساسنامه باید ظرف مدت شش ماه اولین جلسه مجمع عمومی تشکیل گردد و ارگانهای مربوطه الزامی نیز تشکیل گردند در غیر این صورت طبق ماده 86 قانون مدنی شماره 4721 ترکیه انحلال اتحادیه از طریق مراجع قضایی انجام می گیرد.

موارد مذکور بیان گردیده و درخواست می شود.

                                                                                     عمر اکوموش

                                                                                  معاونت فرمانداری

                                                                         مدیر روابط عمومی و مدنی استان

                                                                                     مهر و امضاء

پیوست: اساسنامه اتحادیه

* این برگه دارای امضای الکترونیکی می باشد. برای روئیت اصل امضاء پس از ورود به سایت

 http://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama

کد (MSEc3c-mkEzYy9R-8X2TGW-fGJu2E/+) را وارد نمایید.

خیابان بانک ها، شماره 14، کاراکوی/استانبول                                                         جهت اطلاعات: فاطما تکل

تلفن:  (212)243 44 66     فکس: (212) 243 44 67                                        تهیه اطلاعات و امور کنترل

پست الکترونیکی: dernekler@istanbuldernekler.gov.tr                                                  شماره تلفن:

سایت اینترنتی: http://www.istanbul.gov.tr

اساسنامه  اتحادیه حمایت شغلی صنعتگران ، تجّار و کارآفرینان استانبول – تهران

نام و مرکز اتحادیه

ماده 1- نام اتحادیه: نام این اتحادیه”اتحادیه حمایت شغلی صنعتگران ، تجّار و کارآفرینان استانبول – تهران   ” است.

دفتر مرکزی اتحادیه استانبول است.

این اتحادیه می تواند شعبه هایی را در داخل و خارج از کشور باز کند.

هدف اتحادیه و اهدافی که برای دستیابی به آنها باید مباحث و وظایف کاری توسط اتحادیه اجرا شود و فعالیت آن ادامه یابد

ماده 2 – اهداف اتحادیه در راستای بهبود و گسترش روابط تجاری فی مابین ایران و ترکیه می باشد.

 1. انجام همکاری مشترک با صاحبان مشاغل و تاجرین ایرانی و ترک در زمینه های تجاری، صنعتی و موارد مشابه.
 2. تحکیم، بهبود و گسترش شبکه ارتباطی فی مابین صاحبان مشاغل و تاجرین ایرانی و ترک با خود و دیگران.
 3. گسترش منافع مشترک فی مابین صاحبان مشاغل و تاجرین ایرانی و ترک.
 4. ایجاد فعالیت و همکاری فی مابین زمینه های کاری موجود با  صاحبان مشاغل و تاجرین ایرانی و ترک و همکاری در گسترش آن.
 5. ایجاد و گسترش همکاری فی مابین صاحبان مشاغل و تاجرین ایرانی و ترک در زمینه های تجاری و اجتماعی و همچنین رسیدن به سطح و کیفیت عمومی بالاتر.     

فعالیت ها و شرح وظایف کاری که باید توسط اتحادیه ادامه یابد

 1. انجام تحقیقات برای گسترش و بهبود فعالیت های آن،
 2. برگزاری فعالیت های آموزشی از جمله دوره ها، سمینارها و کنفرانس ها،
 3. انتشار انواع روزنامه، مجله، كتاب و بولتن به منظور ارائه انواع اطلاعات، اسناد و منابع لازم براي تحقق اهداف، تأسيس مركز اسناد و مدارك و اعلام فعالیت های خود،
 4. تأمین محیط کار سالم جهت دستیابی به اهداف، تهیه انواع ابزار و تجهیزات فنی، وسایل و لوازم التحریر،
 5. ارائه فعالیت ها جهت جمع آوری کمک به شرط کسب مجوزهای لازم و پذیرش کمکهای مالی از داخل و خارج از کشور،
 6. تاسیس و اداره بنگاه های اقتصادی، تجاری و صنعتی به منظور تأمین درآمد مورد نیاز برای تحقق اهداف اساسنامه،
 7. افتتاح یک مکان محلی، ایجاد امکانات اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن آنها در راستای منافع اعضا و همچنین جهت اوقات فراغت آنها،
 8. ایجاد جلسات شام، کنسرت، تئاتر ، نمایشگاه، ورزش، گشت و گذار و برنامه های سرگرم کننده و غیره برای اعضای آن جهت توسعه و حفظ روابط انسانی. سازماندهی یا تامین امکانات برای اعضای خود جهت بهره مندی از چنین فعالیت ها،
 9. خرید، فروش، اجاره محل مورد نیاز فعالیت های اتحادیه و تامین حق و حقوق در خصوص اموال غیر منقول،
 10. در صورت لزوم، ایجاد بستر مناسب در داخل و خارج از کشور، تأسیس فدراسیون و یا عضویت در فدراسیون تاسیس شده و همچنین با کسب مجوز لازم برای ایجاد امکانات برای تاسیس انجمن ها،
 11. فعالیت بین المللی، عضویت در انجمن ها یا سازمان های خارج از کشور و همکاری با این سازمان ها و یا کمک به آنها،
 12. اجرای پروژه های مشترک با نهادهای عمومی و سازمانهای مربوط به موضوعاتی که در محدوده وظایف قرار می گیرند، البته در صورتی که برای تحقق هدف ضروری تلقی شود و با رعایت مفاد قانون شماره 5072 در مورد موسسات و اتحادیه ها و نهادهای عمومی و سازمانها،
 13. ایجاد زمینه برای تأمین موارد اساسی مانند غذا، پوشاک و سایر کالاها و همچنین خدمات، نیازهای کوتاه مدت و اعتباری برای اعضای اتحادیه
 14. در صورت لزوم افتتاح شعب و دفاتر نمایندگی،
 15. ایجاد بسترهای لازم جهت دستیابی به یک هدف مشترک با سایر انجمنها یا بنیادها، اتحادیه ها و سازمانهای غیر دولتی مشابه در مناطقی که به اهداف اتحادیه مربوط می شوند و منع قانونی ندارند،
 16. انجام انواع فعالیتهایی که منع قانونی ندارند و برای تحقق اهداف اتحادیه لازم است.

حوزه فعالیت اتحادیه

این اتحادیه در حوزه اجتماعی در داخل و خارج از کشور فعالیت می کند.

حق عضویت و روند عضویت

ماده 3 – هر شخص حقیقی و حقوقی که توانایی فعالیت را دارد و می تواند با اتخاذ اهداف و اصول اتحادیه در این مسیر فعالیت نموده و شرایط مندرج در قانون را برآورده کند، حق عضویت در این اتحادیه را دارد. فقط داشتن مجوز اقامت در ترکیه برای اشخاص حقیقی خارجی متقاضی عضویت در اتحادیه  الزامی است. این شرط برای عضویت افتخاری لازم نیست.

درخواست عضویت که به صورت کتبی به ریاست اتحادیه ارسال می شود توسط هیات مدیره اتحادیه در قالب پذیرش یا رد عضویت در مدت سی روز بررسی شده و در خصوص آن تصمیم گیری می شود و نتیجه آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام می شود. مشخصات عضوی که درخواست وی پذیرفته شده است در آرشیو پرونده های این اتحادیه نگهداری می شود لذا برای این منظور ثبت می گردد.

اعضای اصلی اتحادیه و موسسین این اتحادیه افراد پذیرفته شده توسط هیات مدیره هستند که پس از درخواست بررسی شده است.

افرادی که حمایت مالی و معنوی قابل توجهی به اتحادیه داشته اند با تصمیم هیات مدیره می توانند به عنوان اعضای افتخاری پذیرفته شوند.

وقتی تعداد شعب اتحادیه بیش از سه عدد باشد، پرونده عضویت افراد ثبت شده در مرکز اتحادیه به شعب منتقل می شود. برنامه ها و روند عضویت جدید به شعب ارائه می شود. پذیرش و حذف عضویت توسط هیات مدیره شعبه انجام می شود و حداکثر ظرف مدت سی روز به صورت کتبی به دفتر مرکزی اطلاع رسانی می شوند.

انصراف از عضویت

ماده 4 – هرکدام از اعضا حق دارند از عضویت در اتحادیه انصراف دهند. مشروط بر اینکه به صورت کتبی به آن اطلاع داده باشند.

به محض اینکه درخواست استعفای عضو به هیات مدیره  برسد، مراحل خروج انجام شده محسوب می شود. ترک عضویت، بدهی های انباشته شده عضو به اتحادیه را پایان نمی دهد.

ابطال عضویت

ماده 5- شرایطی که مستلزم ابطال عضویت در اتحادیه است.

 1. فعالیت و حرکت بر خلاف اساسنامه ،اتحادیه
 2. فرار از مسئولیت های محول شده به صورت مستمر،
 3. عدم پرداخت حق عضویت در مدت شش ماه علیرغم هشدارهای کتبی،
 4. عدم رعایت تصمیمات اتخاذ شده توسط ارگانهای اتحادیه.
 5. از دست دادن شرایط عضویت،

در صورت شناسایی یکی از شرایط فوق، با تصمیم هیات مدیره عضویت می تواند لغو شود. کسانی که عضویتشان از اتحادیه ابطال شده و یا خود از آن انصراف داده اند، از فهرست عضویت حذف می شوند و نمی توانند در دارایی های اتحادیه مدعی حق و حقوق باشند.

نهادهای اتحادیه

ماده 6- نهادهای اتحادیه به شرح زیر می باشند.

 1. مجمع عمومی،
 2. هیات مدیره،
 3. هیات بازرسان،

فرم مجمع عمومی اتحادیه، زمان جلسه و فراخوان و روال جلسات

ماده 7- مجمع عمومی معتبرترین و عالیترین نهاد تصمیم گیری اتحادیه است. متشکل از اعضایی است که عضویت آنها در اتحادیه ثبت شده. در صورت افتتاح شعبه اتحادیه، اگر تعداد شعب کمتر از سه عدد باشد متشکل از اعضای دفتر مرکزی و شعبه ها و در صورتي كه تعداد شعب بيش از سه عدد باشد، اعضاي ثبت نام شده شعبه ها از دفتر مرکزی به شعب منتقل شده و مجامع عمومي متشكل از نمايندگان اعضای این شعب خواهد بود.

مجمع عمومی؛

 1. مجمع عمومی عادی در زمان مقرر مشخص شده در این آیین نامه،
 2. هنگامی که هیات مدیره یا بازرس برگزاری مجمع عمومی را ضروری بدانند به درخواست کتبی یک پنجم اعضای اتحادیه در مدت سی روز به صورت فوق العاده برگزار می شود و هیات مدیره برای جلسه فوق العاده فراخوانده می شود.

مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار در ماه دسامبر در مکان و زمان مشخص شده توسط هیات مدیره تشکیل می شود.

اگر هيات مديره این مجمع عمومي را تشكيل ندهد؛ پس از درخواست یکی از اعضا، حکمیت به سه عضو منصوب می شود تا مجمع عمومی را برای یک جلسه مشخص فراخوان نمایند.

اصول فراخوان* 

هیات مدیره لیست اعضایی را که حق حضور در مجمع عمومی را دارند مطابق اساسنامه اتحادیه تشکیل می دهد. آگهی مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از مجمع در یک روزنامه یا در وب سایت اتحادیه با ذکر روز، ساعت، مکان و دستور کار جلسه اعلام یا چاپ می شود تا به صورت کتبی به اعضایی که حق حضور در مجمع عمومی را دارند اطلاع داده شود. اطلاعیه به آدرس پست الکترونیکی یا شماره تماس ثبت شده توسط اعضا یا به نشریه محلی ارسال می شود. اعضا با استفاده از این روش ها به جلسه دعوت می شوند. در این فراخوان اگر جلسه به دلیل نرسیدن به حد نصاب اکثریت برگزار نشود، تاریخ، ساعت و مکان جلسه دوم نیز مشخص می شود. فاصله بین اولین جلسه تا جلسه دوم نمی تواند کمتر از هفت روز و بیشتر از شصت روز باشد.

اگر جلسه به هر دلیلی به غیر از دلیل عدم رسیدن به حد نصاب اکثریت به تعویق بیفتد، این وضعیت طبق روال ذکر شده جهت فراخوان اولین جلسه بعدی با بیان دلایل تعویق به اعضا اعلام می شود. برگزاری جلسه دوم حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تعویق الزامی است. اعضا با توجه به اصول مندرج در بند اول به جلسه دوم فراخوانده می شوند.

جلسه مجمع عمومی را نمی توان بیش از یک بار به تعویق انداخت.

ضوابط مجمع عمومی* 

مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضایی که حق حضور دارند و همچنین در صورت اصلاح آیین نامه و فسخ اتحادیه با حضور دو سوم تشکیل می شود؛ اگر تعداد حاضرین به حد نصاب اکثریت نرسد مجمع به تعویق می افتد، مجمع دوم به هر تعداد تشکیل خواهد شد و نیاز نیست به اکثریت برسد. با این حال تعداد اعضای شرکت کننده در این مجمع نمی تواند کمتر از دو برابر کل اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان باشد.

لیست اعضایی که حق حضور در مجمع عمومی را دارند در محل مجمع تهیه می شود. اسناد هویتی اعضایی که توسط مقامات رسمی وارد محل مجمع می شوند توسط اعضای هیات مدیره یا مأمورینی که توسط هیات مدیره تعیین می شوند بررسی می شوند. اعضا با امضای نام خود در لیست تنظیم شده توسط هیات مدیره وارد محل جلسه مجمع می شوند.

در صورت ارائه لیست اسامی مجمع وضعیت حد نصاب حاضرین مشخص می شود و جلسه توسط رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره افتتاح می شود. در صورت عدم دستیابی به لیست اسامی مجمع صورتجلسه توسط هیات مدیره صادر می شود.

پس از شروع جلسه مجمع یک رئیس و تعداد کافی معاونان و نمایندگان برای مدیریت جلسه انتخاب می شوند.

در رای گیری که برای انتخاب اعضای مجمع اتحادیه برگزار می شود رأی دهنده  باید هویت خود را جهت احراز به هیات رئیسه اطلاع دهند و لیست را امضا کنند.

مدیریت و سلامت جلسه به عهده رئیس مجمع است.

در مجمع عمومی فقط مواردی که در دستور کار قرار گرفته است مورد بحث قرار گیرند. با این وجود اگر مورد جدیدی مد نظر باشد به صورت کتبی توسط یک دهم از اعضای حاضر در جلسه درخواست می شود تا مورد بحث قرار گیرند.

در مجمع عمومی هر عضو یک رای دارد؛ عضو باید شخصاً از حق رای استفاده کند. اعضای افتخاری ممکن است در جلسات عمومی شرکت کنند اما حق رأی ندارند. در صورتی که شخص حقوقی عضو اتحادیه باشد با معرفی رسمی از جانب رئیس هیات مدیره برای رای دادن منصوب می شود.

مباحث مورد بحث و تصمیم گیری های صورت گرفته در جلسه باید نوشته شود و توسط رئیس اتحادیه و منشی یا همان هیات رئیسه مجمع به امضا برسد. در پایان جلسه صورتجلسه و سایر اسناد به رئیس هیات مدیره تحویل داده می شود. رئیس هیات مدیره وظیفه حفاظت از این اسناد را داشته و باید آنها را ظرف مدت هفت روز تحویل هیات مدیره منتخب آینده دهد.

ضوابط  و فرم های رای گیری و تصمیم گیری در مجمع عمومی

ماده 8 – در مجمع عمومی اگر تصمیمی اتخاذ نشود رأی گیری به صورت علنی انجام می شود. در رأی گیری علنی روشی که توسط رئیس مجمع عمومی مشخص خواهد شد اعمال می شود.

در صورت رأی گیری محرمانه اوراق یا برگه های رأی باید توسط رئیس اتحادیه مهر زده شود كه داخل یک ظرف توخالی انداخته می شوند سپس صندو ق یا جعبه رای باید به صورت علنی باز و شمارش شود.

تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می شود. اما اصلاحات اساسنامه و انحلال اتحادیه فقط با حضور دو سوم اعضاء در جلسه قابل انجام است.

تصمیمات بدون تشکیل مجمع و یا بدون فراخوان* 

تمام تصمیماتی که با مشارکت کتبی کلیه اعضا بدون مجمع و یا با حضور کلیه اعضای اتحادیه در مجمع بدون رعایت ضوابط فراخوان که در این آیین نامه ذکر شده باشد معتبر است. تصمیم گیری از این طریق به معنای مجمع عمومی عادی نیست.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

ماده 9 – موضوعاتی که در زیر آمده است توسط مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 1. انتخاب ارگان های اتحادیه،
 2. تغییر اساسنامه اتحادیه،
 3. بحث در مورد گزارشات هیات های مدیره و هیات بازرسان و تبرئه هیات مدیره،
 4. بحث در مورد بودجه درخواستی هیات مدیره و پذیرش یا اصلاح آن،
 5. بررسی فعالیت سایر ارگانهای اتحادیه و برکناری آنها در صورت لزوم به دلایل موجه،
 6. بررسی و حل و فصل اعتراضات نسبت به تصمیمات هیات مدیره در خصوص رد و یا ابطال عضویت،
 7. صدور مجوز به هیات مدیره مبنی بر خرید اموال غیر منقول مورد نیاز اتحادیه یا فروش اموال غیر منقول موجود،
 8. بررسی آیین نامه هایی که توسط هیات مدیره در رابطه با کار اتحادیه تهیه می شود جهت تصویب و یا اصلاح آنها،
 9. تعیین دستمزد قابل پرداخت به رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان اتحادیه که مقام و شغل رسمی ندارند و همچنین پرداخت دستمزد روزانه و کمک هزینه سفر به اعضایی که برای خدمات اتحادیه انتخاب می شوند،
 10. تصمیم گیری در خصوص پیوستن و یا جدا شدن از اتحادیه
 11. تصمیم گیری به منظور دادن مجوز به هیات مدیره در خصوص افتتاح شعب اتحادیه و انجام مراحل مربوط به شعبه،
 12. فعالیت بین المللی اتحادیه پیوستن یا ترک عضویت از انجمن ها و سازمانهای خارج از کشور،
 13. تأسیس یک بنیاد،
 14. انحلال اتحادیه.
 15. بررسی سایر پیشنهادات هیات مدیره،
 16. به عنوان معتبرترین نهاد اتحادیه بررسی و یا اجرای مواردی که در اختیارات سایر اتحادیه های وابسته نیست،
 17. انجام سایر وظایف مجمع عمومی مقرر در اساسنامه ،

تشکیل، وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 10- اعضای هيات مديره به صورت هفت عضو اصلي و هفت عضو علی البدل توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود.

هیات مدیره در اولین جلسه خود پس از انتخابات، از بین خود یک رئیس، یک معاون رئیس، یک دبیر، یک خزانه دار و عضو عادی انتخاب می کند.

اگر عضوی به هر دلیلی از عضویت در هیات مدیره استعفا دهد یا به هر دلیل دیگر یک عضو از عضویت در هیات مدیره حذف شود، هیات مدیره باید با توجه به بیشترین رای اخذ شده در مجمع از لیست اعضای علی البدل جایگزین انتخاب نموده و دعوت نماید.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره موارد زیر را باید به جای آورند.

 1. نمایندگی اتحادیه یا مجوز نمایندگی دادن به یکی از اعضای آن یا شخص ثالث،
 2. انجام معاملات مربوط به حساب های درآمد و هزینه و تهیه بودجه برای دوره بعدی و ارائه آن به مجمع عمومی ،
 3. تهیه آیین نامه مربوط به فعالیت های اتحادیه و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب،
 4. خرید املاک غیر منقول، فروش اموال منقول و غیر منقول متعلق به اتحادیه با مجوز اعطا شده توسط مجمع عمومی، ساخت ساختمان یا تأسیسات، عقد اجاره نامه، ایجاد وثیقه یا حق و حقوق واقعی به نفع اتحادیه
 5. اجرای مراحل افتتاح شعبه با اختیاراتی كه توسط مجمع عمومی اعطا شده،
 6. بازرسی شعب اتحادیه،
 7. ایجاد نمایندگی در مکانهایی که ضرورت دارد،
 8. اجرای تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی ،
 9. تهیه گزارش اتحادیه در پایان هر سال فعالیت و ارائه حساب ها، ترازنامه، صورت های مالی و درآمد و فعالیتهای هیات مدیره جهت توضیح به مجمع عمومی ،
 10. حصول اطمینان از روند مصرف بودجه ،
 11. تصمیم گیری در مورد تایید یا لغو عضویت اتحادیه
 12. اتخاذ و اجرای انواع تصمیمات برای صلاحدید و تحقق اهداف اتحادیه
 13. انجام سایر وظایف تعیین شده توسط قانون و استفاده از اختیارات ،

تشکیل، وظایف و اختیارات هیات بازرسان

ماده 11-هیات بازرسان توسط مجمع عمومی به تعداد سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل انتخاب می شود.

اگر عضوی به هر دلیلی از عضویت در هیات بازرسان استعفا دهد یا به هر دلیل دیگر یک عضو از عضویت در هیات بازرسان حذف شود، هیات مدیره باید از لیست اعضای علی البدل با توجه به بیشترین رای اخذ شده در مجمع انتخاب و دعوت نماید.

وظایف و اختیارات هیات بازرسان

فعالیت هیات بازرسان مطابق با موضوعات کار مندرج در اساسنامه اتحادیه  و موضوعات کاری که گفته می شود برای رسیدن به اهداف انجام شود، هیات بازرسان باید در فواصل زمانی یک ساله  دفاتر، حساب ها و سوابق را مطابق قانون و اساسنامه اتحادیه بررسی کنند و نتایج بازرسی را در جلسه مجمع عمومی به هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیه ارائه نماید.

در صورت لزوم هیات بازرسان می تواند اعضا را دعوت به مجمع عمومی نماید.

منابع درآمد اتحادیه

ماده 12-منابع درآمد اتحادیه در ذیل آورده شده است.

 1. حق عضویت ماهانه: 250 لیر به عنوان هزینه ورودی و 100 لیر به عنوان شارژ ماهانه دریافت می شود. افزایش و یا کاهش این مقدار در اختیارات هیات مدیره است ،
 2. پرداختیهای شعبه: 50٪ از مبالغی كه توسط شعب برای تأمین هزینه های عمومی اتحادیه جمع آوری می شود، هر شش ماه یکبار به دفتر مرکزی ارسال می شود،
 3. کمکهایی که افراد حقیقی و حقوقی با خواست و یا وصیت خود به اتحادیه می دهند،
 4. درآمد حاصل از فعالیت هایی از قبیل جلسات چای و شام، سفر و سرگرمی، نمایندگی، کنسرت ها، مسابقات ورزشی و همایش هایی که توسط اتحادیه برگزار می شود،
 5. درآمد حاصل از دارایی های اتحادیه
 6. کمک های مالی که طبق مقررات قانون جمع آوری کمک های مالی جمع آوری می شود ،
 7. درآمدی که از فعالیتهای تجاری توسط اتحادیه به منظور تأمین درآمد مورد نیاز در راستای تحقق اهداف به دست می آید،.
 8. درآمدهای دیگر.

ضوابط تهیه و نگهداری دفاتر حسابداری اتحادیه

ماده 13 – ضوابط نگهداری دفاتر؛

انجمن باید دفاتر حسابداری  را طبق اصول نگهداری كند. اما در صورتی که درآمد ناخالص سالانه بیش از حد تعیین شده در ماده 31 آیین نامه اتحادیه ها باشد، این دفاتر با شروع ترازنامه دوره بعدی حسابداری بر اساس اصول در بیلان بعدی منعکس می شود.

در صورتی که انتقال مجدد به ترازنامه در دو دوره متوالی حسابرسی بیش از حد تعیین شده باشد می تواند از سال بعد به حساب مدیریتی برگردانده شود.

با تصمیم هیات مدیره صرف نظر از حد ذکر شده فوق می توان دفاتر را طبق ترازنامه نگهداری کرد.

در صورت افتتاح یک واحد بازرگانی متعلق به اتحادیه دفاتر مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مالیاتی برای این بخش تجاری تنظیم و نگهداری می شوند.

روش ثبت و نگهداری

دفاتر و سوابق اتحادیه مطابق با رویه ها و اصول مشخص شده در آیین نامه اتحادیه ها نگهداری می شوند.

دفاتر نگهداری

دفاتر زیر در اتحادیه نگهداری می شوند.

 1. a)  دفاتری كه باید بصورت حساب تجاری نگهداری شوند و اصولی كه باید دنبال شود به شرح زیر است:
 2. دفاتر مصوبه ها: مصوباتهیات مدیره در این دفاتر به ترتیب تاریخ و شماره نوشته می شود و مصوباتتوسط اعضای شرکت کننده در شش جلسه امضا می شود.
 3. دفاتر عضویت: اطلاعات مربوط به هویت، تاریخ ورود و خروج اعضایی که به عنوان عضو وارد اتحادیه می شوند در این دفاتر ثبت می شود. ورودی ها و حق الزحمه سالیانه پرداخت شده توسط اعضا را می تواند در این دفاتر ثبت کرد.
 4. دفاتر ثبت اسناد: اسناد ورودی و خروجی در این دفاتر با تاریخ و شماره سفارش ثبت می شوند. نسخه اصلی اسناد دریافتی و اسناد خروجی ثبت می شود. اسناد ورودی یا خروجی از طریق نامه الکترونیکی پس از چاپ ذخیره می شوند.
 5. دفاتر حساب کاربری تجاری: درآمد و هزینه های انجام شده از طرف اتحادیه به طور واضح و مرتب در این دفاتر ثبت می شود.
 6. دفاتر ثبت اسناد دریافتی: شماره سریال و توالی مدارک دریافتی، نام، نام خانوادگی و امضاهای کسانی که این اسناد را دریافت و بازگردانده اند و تاریخ هایی که دریافت و بازگردانده می شوند در این دفاتر ثبت می شود.
 7. دفاتر فیکسچر: تاریخ و شکل اموال ثابت اتحادیه مکانهایی که از آنها استفاده می شود یا برای استفاده داده می شود و همچنین مدت زمان استفاده آنها در این دفاتر ثبت شده است.

نگهداری دفترچه ثبت اسناد و کتاب فیکسچر الزامی نیست.

 • b)  دفاتری که در ترازنامه نگهداری می شوند و اصولی که باید رعایت شود به شرح زیر است:
 • دفاتری که طبق بندهای 1، 2 و 3 ثبت شده اند نیز در صورت نگهداری دفاتردر ترازنامه نگهداری می شوند.
 • دفاتر حق الزحمه و دفاتر بزرگ: روش نگهداری این دفاتر و نحوه ثبت آنها مطابق قانون آیین دادرسی مالیاتی و اصول اطلاعیه های عمومی سیستم حسابداری است که مطابق قانون تعیین شده ی وزارت دارایی منتشر می شود.

تاییدیه دفاتر

دفاتری که برای استفاده در این اتحادیه نگهداری می شوند (به جز دفاتر بزرگ) قبل از استفاده باید به تأیید اداره کل اتحادیه های استان یا دفتر اسناد رسمی برسند. استفاده از این دفاتر تا زمانی که صفحات آن تمام شود ادامه می یابد و قبل از اتمام صفحات آن برای تأیید آنها اقدام نمی شود. اما دفاتر حق الزحمه که به صورت ترازنامه نگهداری می شود باید هر سال در آخرین ماه قبل از سال مالی تأیید شوند.

صورت وضعیت درآمدی و تنظیم ترازنامه

در صورت نگه داشتن سوابق بر اساس حساب مدیریتی، “جدول حساب مدیریت تجاری” (مشخص شده در آیین نامه اتحادیه ها ضمیمه 16) در پایان سال (31 دسامبر) تهیه می شود. در صورت نگهداری دفاتر طبق ترازنامه، ترازنامه و صورت درآمد در پایان سال (31 دسامبر) بر اساس اطلاعیه های عمومی اجرای سیستم حسابداری منتشر شده توسط وزارت دارایی تهیه می شود.

معاملات درآمد و هزینه اتحادیه

ماده 14 – اسناد درآمد و هزینه؛

درآمدهای انجمن با “سند دریافتی ها” جمع آوری می شود (نمونه ای از آن در مقررات اتحادیه ضمیمه 17) درج شده است. در صورت جمع آوری درآمد اتحادیه از طریق بانک ها، اسنادی مانند رسید یا صورت های بانکی صادر شده توسط بانک جایگزین رسید می شود.

هزینه های اتحادیه با اسناد هزینه ای از قبیل فاکتورها، فیش های خرده فروشی، رسیدهای خود اشتغالی ثبت می شوند. اما طبق مقررات قانون آیین دادرسی مالیاتی برای پرداختهای اتحادیه که در راستای ماده 94 قانون مالیات بر درآمد است، اسنادی از قبیل “دریافت هزینه” یا “رسید بانکی” برای پرداخت هایی که در این زمینه گنجانده نشده است (موجود در ضمیمه 13 مقررات اتحادیه ها) به عنوان یک سند هزینه استفاده می شود.

کالاهای رایگان و خدمات ارائه شده توسط اتحادیه به افراد، موسسات یا سازمانها (نمونه موجود در آیین نامه اتحادیه ها – ضمیمه 14) با “سند تحویل کمک” انجام و ثبت می شود. کالاهای رایگان، اهدایی و خدمات ارائه شده توسط افراد، موسسات یا سازمانهای مربوط به اتحادیه با “سند دریافت کمک مالی” (نمونه ای از آیین نامه اتحادیه ها- ضمیمه 15) پذیرفته می شوند.

این اسناد به شکل و اندازه نشان داده شده در ضمیمه 13، ضمیمه 14 و ضمیمه 15، به صورت جلد کربنی متشکل از پنجاه برگه اصلی و پنجاه برگه خرد و یا از طریق سیستم های الکترونیکی و ماشین های چاپ تهیه می شود. اسنادی که باید به صورت فرم و چاپی تهیه شوند باید از کیفیت مشخص و مناسبی برخوردار باشند.

اسناد دریافتی

“اسناد دریافتی” (با فرمت و اندازه نشان داده شده در آیین نامه اتحادیه پیوست 17) که برای جمع آوری درآمدهای اتحادیه مورد استفاده قرار می گیرد با تصمیم هیات مدیره چاپ می شود.

تحویل این رسیدها از چاپخانه، ثبت در دفترچه، تحویل و تحول بین خزانه داران قدیمی و جدید و استفاده از این رسیدها و تحویل درآمدهای جمع آوری شده مطابق مقررات مربوط به چاپ و كنترل اسناد دریافتی آیین نامه اتحادیه ها انجام می شود.

مجوز مسئولیت

به جز اعضای اصلی هیات مدیره، برای شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از اتحادیه درآمدها و دریافتی ها را جمع آوری می کنند با تصمیم هیات مدیره و با تعیین مدت زمان مشخص اختیارات داده می شود. “مجوز مسئولیت” (که در پیوست 19 آیین نامه اتحادیه ها آمده است) باید شامل اطلاعات هویتی، امضا و عکس افرادی باشد که درآمدها و دریافتی ها را به نمایندگی از اتحادیه جمع آوری می کنند و همچنین باید توسط اتحادیه در دو نسخه صادر شود و توسط رئیس هیات مدیره امضا شود. اعضای اصلی هیات مدیره می توانند بدون مجوز درآمدها و دریافتی ها  را جمع آوری و دریافت کنند.

مدت زمان این مجوز حداکثر یک سال است که توسط هیات مدیره تعیین می شود. مجوزهای منقضی شده طبق بند اول تمدید می شوند. در مواردی که گواهی مسئولیت افراد منقضی یا باطل شده باشد مانند فوت، خاتمه کار و استعفا آنگاه برگه مذکور باید طی یک هفته به هیات مدیره ارسال شود. همچنین مجوز جمع آوری درآمدها می تواند در هر لحظه با تصمیم هیات مدیره ابطال شود. “

مدت زمان نگهداری اسناد مربوط به درآمد و هزینه

به استثنای دفاتر، رسیدها، اسناد هزینه و سایر اسناد استفاده شده توسط اتحادیه باید بر اساس قوانین ویژه تعیین شده به مدت 5 سال با توجه به تعداد و ترتیب تاریخ در دفاتری كه در آن ثبت شده اند نگهداری شوند.

ارسال اطلاعیه*   

ماده 15- فعالیت، معاملات و درآمدها و هزینه های حاصله از آن که مربوط به سال گذشته اتحادیه است باید پس از تصویب هیات مدیره اتحادیه (ارائه شده در ضمیمه 21 آیین نامه اتحادیه) در چهار ماه اول سال مالی اتحادیه از طرف رئیس اتحادیه به مقامات محلی مربوطه تحویل داده می شود.

* قوانین و اصول گزارش

ماده 16- اطلاعیه هایی که به مقامات محلی داده می شود.

گزارش صورتجلسه مجمع عمومی

گزارش نهایی مجمع عمومی عادی و فوق العاده ظرف مدت سی روز پس از جلسات (شامل ضمیمه 3 مقررات اتحادیه ها) با ذکر اعضای اصلی و علی البدل منتخب هیات مدیره و هیات بازرسان و سایر زیرمجموعه های وابسته به مقامات اداری محلی مربوطه ارائه می شود. در صورت تغییر اساسنامه در جلسه مجمع عمومی؛ صورتجلسه مجمع عمومی، فرم قدیمی و جدید اصول مندرج در اساسنامه، فرم نهایی اساسنامه اتحادیه که هر صفحه از آن با اکثریت اعضای هیات مدیره امضا می شود، در مدت مقرر طبق ضوابط این بند به همراه برگه ضمیمه مذکور به مقامات اداری مربوطه ارسال می شود.

گزارش در خصوص اموال غیر منقول

املاک و مستغلات به دست آمده توسط اتحادیه با پر کردن “اطلاعیه اموال غیرمنقول” (ارائه شده در ضمیمه 26 مقررات اتحادیه) در مدت سی روز پس از ثبت باید به مراجع اداری گزارش داده شود.

گزارش در خصوص کمکهای خارج از کشور

در صورت دریافت کمک خارج از کشور، اتحادیه باید “دریافت اطلاعیه کمک از خارج” (که در ضمیمه 4 مقررات اتحادیه ها ذکر شده است) را پر کرده و به مراجع اداری گزارش داده شود.

در صورت دریافت کمکهای نقدی از طریق بانکها قبل از استفاده از آنها باید طبق ضوابط اطلاع رسانی گزارش شود.

گزارش در خصوص تغییرات

در صورت ایجاد تغییرات در محل اتحادیه “گزارش تغییر محل” (ضمیمه 24 مندرج در مقررات اتحادیه) و تغییرات در اعضای سازمان خارج از جلسه مجمع عمومی (ضمیمه 25 مندرج در اساسنامه اتحادیه ها) باید ” گزارش تغییرات در نهادهای انجمن” پر شود و ظرف مدت سی روز پس از تغییرات به مراجع اداری ابلاغ شود.

اصلاحات انجام شده در اساسنامه اتحادیه نیز باید ظرف مدت سی روز پس از جلسه مجمع عمومی در ضمیمه گزارش جلسه منعکس شود و به مقامات اداری ابلاغ شود.

حسابرسی داخلی اتحادیه

ماده 17- حسابرسی داخلی اتحادیه می تواند توسط مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات بازرسان و یا مؤسسات مستقل انجام شود. حسابرسی توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مؤسسات حسابرسی مستقل، هیات بازرسان را کاهش نمی دهد.

حسابرسی اتحادیه حداقل یک بار در سال توسط هیات بازرسان انجام می شود. مجمع عمومی یا هیات مدیره می توانند در صورت لزوم حسابرسی انجام دهند یا حسابرسی را توسط مؤسسات حسابرسی مستقل انجام دهند.

روشهای استقراض اتحادیه

ماده 18- در صورت نیاز اتحادیه برای تحقق اهداف خود و انجام فعالیتهای خود می تواند با تصمیم هیات مدیره استقراض نماید. این استقراض می تواند به صورت خرید اعتباری کالا، به کار گیری خدمات و همچنین به صورت نقدی انجام شود. با این حال این استقراض نمی تواند در حدی باشد که نتوان از منابع درآمد اتحادیه تأمین کرد و یا نباید به گونه ای باشد که باعث شود اتحادیه در پرداخت آن دچار مشکلات شود.

تاسیس شعبه های اتحادیه

ماده 19- انجمن می تواند شعبه ای را در مکان هایی که با تصمیم مجمع عمومی مشخص می شود افتتاح کند. برای این منظور هیات موسس متشکل از حداقل سه نفر که از طرف هیات مدیره اتحادیه دارای مجوز هستند شعبه را تاسیس می نمایند که باید گزارش تاسیس شعبه و اسنادی که در آیین نامه اتحادیه مشخص شده است را به عالی ترین مقام اداری محل و منطقه ای که شعبه در آنجا افتتاح شده ارسال کنند.

وظایف و اختیارات شعبه ها

ماده 20- شعبه یک سازمان داخلی اتحادیه است که شخصیت حقوقی ندارد و مسئول انجام فعالیت های مستقل متناسب با اهداف و موضوعات مرتبط با خدمات اتحادیه است همچنین مسئولیت رسیدگی به مطالبات و بدهی های ناشی از کلیه معاملات و فعالیت های خود است.

نهادهای شعبه  و مقررات قابل اعمال در شعبه ها

ماده 21- نهادهای شعبه عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات بازرسان.

مجمع عمومی از اعضای ثبت نام شده شعبه تشکیل می شود. هیات مدیره شعبه توسط مجمع عمومی آن شعبه متشکل از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل  و همچنین هیات بازرسان متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات این نهادها طبق سایر مقررات مندرج در اساسنامه انجمن است. سایر موازین جدید نیز باید در چارچوب مقرر در قانون باشد.

زمان جلسات مجمع عمومی شعبه ها و نحوه نمایندگی آنها در مجمع عمومی

ماده 22- شعب باید جلسات مجمع عمومی عادی خود را قبل از جلسه مجمع عمومی اتحادیه برگزار نمایند.

مجمع عمومی عادی شعب هر 3 سال یک بار در ماه سپتامبر در محل و زمان مشخص شده توسط هیات مدیره شعبه تشکیل می شود.

شعب موظفند گزارش مجمع عمومی خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ برگزاری جلسه به مراجع محلی و همچنین دفتر مرکزی اتحادیه ارائه کنند.

اگر تعداد شعبه ها کمتر از سه عدد باشد کلیه اعضا می توانند در مجمع عمومی شعبه اصلی اتحادیه شرکت کنند؛ اگر تعداد شعب بیش از سه عدد باشد، برای هر بیست 20 عضو ثبت شده در شعبه یک (1) نماینده و اگر تعداد باقیمانده بیش از 10 نفر باشد، یک نماینده نیز از طرف آنها می تواند در مجمع عمومی شعبه مرکزی شرکت نمایند.

نمایندگان منتخب شعبه، اعضای شعبه مرکزی و اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان شعبه مرکزی در مجمع عمومی شعبه مرکزی شرکت می کنند، اما نمایندگان شعبه ها تا زمانی که رسما به عنوان نماینده شعبه انتخاب نشده باشند حق رأی ندارند.

اعضایی که به عنوان هیات مدیره یا هیات بازرسان شعب منصوب شده اند پس از منتخب شدن باید از پست خود به عنوان هیات مدیره و هیات بازرسان شعبه مرکزی استعفاء نمایند.

افتتاح نمایندگی 

ماده 23 – در صورت لزوم اتحادیه می تواند با تصمیم هیات مدیره یک دفتر نمایندگی را برای انجام فعالیت های اتحادیه افتتاح نماید. آدرس دفتر نمایندگی باید به صورت کتبی توسط شخص یا اشخاصی که با تصمیم هیات مدیره به عنوان نماینده در آنجا منصوب شده اند به مراجع اداری آن منطقه اطلاع رسانی شود. نمایندگی ها نمی توانند در مجمع عمومی نماینده داشته باشند. شعب نمی توانند دفاتر نمایندگی باز کنند.

نحوه تغییر اساسنامه

ماده 24- تغییرات اساسنامه می تواند با تصویب مجمع عمومی صورت گیرد.

برای تغییر اساسنامه در مجمع عمومی باید حداقل دو سوم اعضای واجد شرایط رای در مجمع شرکت نمایند. اگر جلسه به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب به تعویق بیفتد، در جلسه دوم، مجمع با هر تعداد به رسمیت می رسد. با این حال تعداد اعضای شرکت کننده در این جلسه نمی تواند کمتر از دو برابر کل اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان باشد.

تصویب اصلاح اساسنامه بر اساس دو سوم آراء اعضایی است که در جلسه مجمع شرکت می کنند و حق رأی دارند. در مجمع عمومی رای گیری در خصوص اصلاح اساسنامه به صورت علنی انجام می شود.

انحلال اتحادیه و روند تسویه دارایی ها

ماده 25- مجمع عمومی می تواند در مورد انحلال اتحادیه تصمیم بگیرد.

برای تصویب انحلال اتحادیه در مجمع عمومی باید حداقل دو سوم اعضای واجد شرایط رای در مجمع شرکت نمایند. اگر جلسه به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب به تعویق بیفتد، در جلسه دوم، مجمع با هر تعداد به رسمیت می رسد. با این حال تعداد اعضای شرکت کننده در این جلسه نمی تواند کمتر از دو برابر کل اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان باشد.

تصویب انحلال اتحادیه بر اساس دو سوم آراء اعضایی است که در جلسه مجمع شرکت می کنند و حق رأی دارند. در مجمع عمومی رای گیری در خصوص اصلاح اساسنامه به صورت علنی انجام می شود.

روشهای انحلال

وقتی مجمع عمومی تصمیم به انحلال اتحادیه گرفت تسویه پول، دارایی و حقوق اتحادیه توسط کمیته انحلال متشکل از اعضای آخرین هیات مدیره انجام می شود. این فرآیند از زمانی شروع می شود که مجمع عمومی در مورد انحلال تصمیم گرفته باشد و یا انحلال خود به خود صورت گیرد.  در تمام فرآیند و مراحل انحلال باید از اصطلاح ” انحلال اتحادیه حمایت شغلی صنعتگران” تجّار و کارآفرینان استانبول – تهران ” استفاده شود.

کمیته انحلال وظیفه دارد و مجاز است طبق اساسنامه، مراحل تسویه پول، دارایی و حقوق اتحادیه را انجام دهد. این هیات مدیره ابتدا حسابهای اتحادیه را بررسی می کند. بررسی دفاتر، رسیدها، اسناد هزینه، پرونده و سوابق بانکی و سایر اسناد اتحادیه تعیین می شود و دارایی ها و بدهی های آنها در یک گزارش ثبت می شود. در طی مراحل انحلال باید طلبکاران اتحادیه دعوت شوند سپس در صورت وجود اموال متعلق به آنها به پول تبدیل می شود و به طلبکاران پرداخت می شود. در صورتی که اتحادیه طلبکار باشد، مطالبات وصول می شود. کلیه پول ها، دارایی و حقوقی که پس از جمع آوری مطالبات و پرداخت بدهی ها باقی می ماند به مکانی که توسط مجمع عمومی تعیین می شود منتقل می شود.

باید کلیه معاملات مربوط به انحلال در صورتجلسه انحلال نشان داده شود و مراحل انحلال طی سه ماه به اتمام برسد که البته به استثنای مدت زمان اضافه که دفاتر اداری به دلیل موجه مشخص کرده اند.

پس از اتمام انحلال و انتقال پول ها، املاک و حقوق اتحادیه، کمیته انحلال باید صورتجلسه انحلال را به همراه یک گزارش کتبی ظرف مدت هفت روز به مراجع اداری محل مربوطه که اتحادیه در آنجا قرار داشته ارائه نماید.

اعضای آخرین هیات مدیره وظیفه دارند دفاتر و اسناد اتحادیه را به عنوان کمیته انحلال حفظ کنند. این وظیفه را می توان به یک نفر از هیات مدیره نیز واگذار کرد. این دفاتر و سوابق باید به مدت پنج سال نگهداری شوند.

خلاء قانونی

ماده 26- برای مواردی که در این اساسنامه قانونی مشخص نشده است، مفاد قانون اتحادیه ها، قانون مدنی ترکیه و سایر قوانین مربوط به اتحادیه ها اعمال می شود.

ماده موقتی 1-  تا زمان تشکیل اعضای اتحادیه در اولین مجمع عمومی، اعضای موقت هیات مدیره که نماینده اتحادیه بوده و فعالیت های مربوط به اتحادیه را انجام می دهند به شرح زیر می باشند.

اعضای هیات مدیره ؛

عنوان / سمت      نام و نام خانوادگی              
BAŞKAN ALAETTİN ÖĞEDİK
BAŞKAN YRD AHMAD JAFARİ
SAYMAN ELHAM VAZİRİGOODARZİ
SEKRETER FERAMUZ FUAT KESKİN
YÖNETİM ÜYESİ NAİMUĞUR KADİFECİ
YÖNETİM ÜYESİ ENDER ASLAN
YÖNETİM ÜYESİ ORHAN YILDIZ

این اساسنامه متشکل از (26) بیست و شش ماده و 1 (یک) ماده موقتی می باشد.

فروشگاه اتحادیه