اعضای هیئت مدیره اتحادیه

ALAETTİN ÖĞEDİK

BAŞKAN


AHMAD JAFARİ

BAŞKAN YRD


ELHAM VAZİRİ GOODARZİ

SAYMAN


FERAMUZ FUAT KESKİN

SEKRETER


NAİMUĞUR KADİFECİ

YÖNETİM ÜYESİ


ENDER ASLAN

YÖNETİM ÜYESİ


ORHAN YILDIZ

YÖNETİM ÜYESİ


35

پروژه ساختمانی


142

سرمایه گذاری


1470+

واحد آماده تحویل


18

سال تجربه


فروشگاه اتحادیه